Uygulama 24 Ağustos 2020 Admin 0 Yorum

Işık Şiddetini ölçme

LDR ile okunan değeri LCD Ekrana Yazma

Işık Şiddetini ölçme

ARDUINO KODLARI

//include ile belirtilen dosyalar LCD kullanımı için arduino programına ekleniyor.
//Kurulum kısmında C:Program Files (x86)Arduinolibraries klasörüne ilgili dosyaları yüklemeyi unutmayınız
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h>

//LCD yi 2 satır 16 karakter olarak ayarlıyoruz
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27); 

void setup() {
  // LCD Ekranımızı başlatıyoruz
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(0x27);
 Wire.endTransmission();
  lcd.begin(16, 2); // initialize the lcd
  lcd.setBacklight(40);
  lcd.noCursor();

}

void loop() {
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.home(); lcd.clear(); 
    lcd.print("Işık Şiddeti"); 
    lcd.setCursor(0, 1); 
    //analogRead komutu; belirtilen pinden gelen değeri okumamızı sağlar
    //A0 yazılmasının sebebi LDR mizi A0 pinine bağlamamız
    //A0 dan gelen değeri analogRead(A0) ile okuyup isik olarak tanımladığımız değişkene atıyoruz.
    //Analog girişlerden 0-1023 arası bir değer okunur. Bizim LDR mizde ışık şiddetine göre 0 ile 1023 arası bir değer gönderir.
    int isik=analogRead(A0);
    lcd.print(isik); 
     delay(500);
  
}

0 Yorum

Yorum Ekle