3. Ders Ortaokul Kodlama Eğitimi 2021-08-16 10:13:07 0 yorum

3. Hafta Konuları

  • Setup ve Loop fonksiyonlarının işlevlerinin öğretilmesi.
  • Setup ve Loop fonksiyonlarına yazılan kodların seri port ekranındaki çıktılarının arasındaki farkın gösterilmesi.
  • Serial.begin(9600) komutunun öğrencilere öğretilmesi.
  • SETUP() VE LOOP() FONKSIYONLARI ve SERIAL BEGIN KOMUTU KULLANIMI uygulamalarının yapılması. Uygulamalar bölümünde bu iki örneğe ulaşabilirsiniz.

Kazanımlar

Setup fonksiyonuna yazılan kodların ne tür çıktılar vereceğini bilir.

Loop fonksiyonuna yazılan kodların ne tür çıktılar vereceğini bilir.

Serial.begin(9600) komutunun neden kullanıldığını açıklar.

Setup ve Loop fonksiyonları arasındaki farkları açıklar.

Setup(){} Fonksiyonu

Kod çalışmaya başladığında Arduino'nun ilk olarak çalıştırdığı bölümdür. Burada yazılan kodlar sadece bir kere çalışır.

Loop(){} Fonksiyonu

Setup(){} fonksiyonu çalıştıktan sonra çalışır. Burada yazılan kodlar sonsuz döngü şeklide çalışmaktadır. Yani kodlar bittiğinde en başa döner ve tekrar kodları okumaya başlar.

Serial.begin(9600); Seri iletişimi başlatmak için kullanılır.void setup() fonksiyonu içerisine yazılır. Parantez içine yazılan 9600 değeri saniye başına gönderilen ve alınan bit (0 veya 1) anlamına gelmektedir.

0 Yorumlar

Yorum Ekle