8. Ders Ortaokul Kodlama Eğitimi 2021-08-16 11:29:32 0 yorum

5.Hafta Konuları

Kazanımlar

Öğrendiği konuları özgün projeler ile uygular.

Sabitleri uygulaması içerisinde kullanabilir.

SABİTLER

Arduino sabitleri olan const veye define'ı proje içerisinde kullanmak. Sabitler, tanımladığımız değişkenlerin değerlerinin değiştirilememesi anlamına gelir.

$define sabitini yazım şekli const sabitinden farklıdır.

Const sabiti örneği:

const int deger=3;

#define sabiti örneği:

#define deger 3

0 Yorumlar

Yorum Ekle