2. Ders Ortaokul Kodlama Eğitimi 2021-08-19 14:39:00 0 yorum

2. Hafta Konuları

  • Arduino bileşenlerinin tanıtımının yapılması.
  • Basit bileşenler üzerinden kod yazdırılması(led vb.).
  • Direnç nedir? Direnç hesaplama nasıl yapılır?
  • Ders 1 ve 2

Kazanımlar

ARKSET Arduino Setinin bileşenlerinin fark eder.

Arduino CC üzerinden led yakıp, söndürebilir.

Elektrik devrelerinde direnç, bir iletken üzerinden geçen elektrik akımının karşılaştığı zorlanmadır. Mekanik sistemlerdeki sürtünmeye benzer özellikler gösterir. Direncin birimi Ohm (Ω)’dur. Denklemlerde R harfi ile gösterilir.

Direnç Hesaplama:

Örnek) Direnç hesaplama

Örneğimizde 4 bantlı bir direnç bulunmaktadır. Bu direnci okumanın yolu şu şekildedir. İlk iki değer tabloya göre hangi sayıya denk geliyorsa yan yana yazılır. Burada ilk bant turuncu değeri 3, ikinci bant mor değeri 7 olduğuna göre; 37 oluyor. Daha sonra 3.değerin çarpanı, yan yana yazılan iki değer ile çarpılır. Burada 3.değer kahverengi bant çarpanı ise 10;

37x10=370 ohm olarak hesaplanır.

4.değer tolerans miktarıdır. Bir nevi direncin hata payı.

0 Yorumlar

Yorum Ekle