Uygulama 19 Ağustos 2021 Altan Topçu 3 Yorum

App Inventor Uygulaması ile Led Yakmak ve Potansiyometre ile Parlaklık Ayarlamak

Arduino Kodları:

#include <LiquidCrystal_I2C.h>//LCD Ekran prıjemiziçin gerekli olan kütüphanedir.

LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 16, 2);

int led=8, veri, parlaklik, pot=A0;

void setup(){

      Serial.begin(9600);//Seri port ekranımızı çalıştırıyoruz.

      lcd.begin();//LCD Ekran özelliğimizi başlatıyoruz.

      pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop(){

      lcd.home();//LCD ekran imlecimizi başlangıç noktasına getiriyoruz.

      parlaklik=map(analogRead(pot), 0, 1023, 0, 255);//Parlaklık ayarlarımız için potansiyometre değerini okuyoruz.

      if(Serial.available()){//Seri port haberleşmesi özelliğimizdir.

             veri=Serial.read();//Seri port haberleşmesindeki veriyi kaydediyoruz.

      }

      else if(veri=='1'){//Veri değeri 1 ise yapılacak olanlar.

             digitalWrite(led, parlaklik);//Ledimizi yakıyoruz ve parlaklık ayarını potansiyometre ile yapıyoruz.

             lcd.print("Led Yakildi");

             lcd.setCursor(2,1);

             lcd.print(parlaklik);

      }

      else if(veri=='0'){//Veri değeri 0 ise yapılacak olanlar.

             digitalWrite(led, LOW);

             lcd.print("Led Sonduruldu");

             delay(1000);

             lcd.clear();//LCD Ekran yazılarımızı temizler.

      }

}

Kullanılan Kütüphane: Dosya Link

Not: Kodlar Arduino karta yüklenirken Arduino kartın RX-0 pinine bağlı bir kablo olmamalıdır. Kod yüklemesi tamamlandıktan sonra tekrar bağlantıyı yapabilirsiniz.

3 Yorumlar

asdasdasdas 15 Ağustos 2021

asdasd sad asdasdasd

asdasdas 15 Ağustos 2021

dasdasdas

asdasdas 15 Ağustos 2021

dasdasdas

Yorum Ekle