Uygulama 18 Ağustos 2021 Altan Topçu 0 Yorum

Metodlar(Fonksiyonlar)

Fonksiyonlar, bir program içerisinde aynı işlem defalarca yapılıyorsa, her seferinde aynı kodları yazmak yerine o işlem için bir fonksiyon yazılıp o fonksiyonu gereken yerde çağırmaya yarar.

 

void setup() {
  pinMode(2, INPUT); // 2 numaralı dijital pini giriş olarak ayarladık
  Serial.begin(9600); // seri haberleşme hızı 9600 BaudRate
}
 
void toplama(){ // toplama adında fonksiyon tanımladık
  int toplam = 12+13; // toplam adında tamsayı türü değişken tanımladık ve
                      // 12 ile 13 sayısının toplamını değişkene atadık
  Serial.print(toplam); // değişken değerini seri porta yazdırdık
  }
  
void loop() { // sonsuz döngümüze girdik
  if(digitalRead(2)){ // eğer 2 numaralı pindeki butona basılı ise
    toplama(); // toplama fonksiyonunu çağır
    }
}

0 Yorumlar

Yorum Ekle